O mnieAnna Radzięta


Psycholog

W 2003 roku ukończyłam studia magisterskie na UŚ w Katowicach na Wydziale Psychologii i Pedagogiki kierunek: psychologia, specjalność: psychologia kliniczna, psychologia menedżerska.
Posiadam doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, a także całymi rodzinami. Po ukończeniu studiów pracowałam w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Będzinie, gdzie zajmowałam się diagnozą oraz terapią indywidualną i grupową.
Prowadziłam również indywidualne konsultacje dla potrzeb Policji i Sądu, a także warsztaty grupowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i grupę rozwojową dla kobiet. W pracy terapeutycznej stosuję metody psychoterapii krótkoterminowej, elementy relaksacji i socjoterapii. Jestem zorientowana na pracę z zasobami i szybkie osiągnięcie założonych celów. Interesuję się problematyką zaburzeń nerwicowych, lękowych i depresyjnych, a także rozwojem osobistym oraz motywacją. Prywatnie jestem mężatką i mamą nastolatka.

 • 2003r – magisterium na UŚ w Katowicach, Wydział Psychologii i Pedagogiki;
 • Centrum Pomocy Uzależnionym Od Alkoholu i Ich Rodzinom Nadużywanie seksualne dzieci”;
 • Śląskie Centrum Psychosomatyki „To tylko nerwica …”;
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, „Praca Psychologiczna z osobami stosującymi przemoc
  w rodzinie dla początkujących”
 • Regionalny ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS” „Diagnoza
  i interwencja kryzysowa czyli pomoc po traumatycznych wydarzeniach życiowych”
 • Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Będzinie „Profilaktyka Uzależnień w Ujęciu Systemowym”
 • Federacja na Rzecz Reintegracji Społecznej „Dzieci bez przyszłości
  w szkole”
 • IX Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe „Sekty, Subkultury, a Bezpieczeństwo Młodzieży”
 • Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej „Psychoterapia i poradnictwo”;
 • VII Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe „Czynniki chroniące w szkolnych programach profilaktyki”;
 • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” „Profilaktyka Narkomanii”;
 • Komenda Powiatowa Policji Będzin „Rozpoznawanie środków psychoaktywnych”
 • „Młodzież – zdrowie – profilaktyka. Rzeczy ważne”
 • ROPS „Pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym”
 • ROPS „Alkoholowy zespół płodowy, alkoholowe uszkodzenie płodu (FAS/FAE)”
 • „Skuteczna rekrutacja i trafna ocena pracowników”
 • „Więzi-Więzy. Edukacja i profilaktyka”
 • „ADHD Wyrok czy szansa”
 • „Diagnoza dziecka wykorzystywanego seksualnie”